شرکت الکترو پارتکس با سالها تجربه در زمینه واردات محصولات مختلف از بهترین شرکت های دنیا فعالیت خود را در زمینه برق و الکترونیک به درصد بالایی از کیفیت رسانده است

گواهینامه های ایتالوبر

آیتم موضوع لینک دانلود
۱ Barrerameflessibili_UR-گواهینامه-ایتالوبر دانلود
۲ CSQ-ISOگواهینامه-ایتالوبر دانلود
۳ PortafusibiliBCC_CSAگواهینامه-ایتالوبر دانلود
۴ PortafusibiliBCC_ULگواهینامه-ایتالوبر دانلود
۵ PortafusibiliBCH_CSAگواهینامه-ایتالوبر دانلود
۶ PortafusibiliBCH_URگواهینامه-ایتالوبر دانلود