نشانگر شفاف جهت شماره گذاري کابل توسط ليبل پلي استر براي تمامي كابلها

توضیحات پروژه
جزییات پروژه
دسته بندی

نشانگر کابل

قبلی
بعدی