شرکت الکترو پارتکس با سالها تجربه در زمینه واردات محصولات مختلف از بهترین شرکت های دنیا فعالیت خود را در زمینه برق و الکترونیک به درصد بالایی از کیفیت رسانده است

فروشگاه

,

“FF” series, standard with fan

Model

Dimensions
mm

UN
V

f
Hz

P
W

Q
m3/h

LpA
dB(A)
FF08A115UN 106.5×106.5×66.6 115 V a.c. 50/60 9.0/7.0 12/15 33.0/38.0
FF08A115UNR 106.5×106.5×66.6 115 V a.c. 50/60 9.0/7.5 16/21 33.0/38.0
FF08A230UF 106.5×106.5×66.6 230 V a.c. 50/60 14/11 10/13 32.0/36.0
FF08A230UN 106.5×106.5×66.6 230 V a.c. 50/60 10/8.0 12/15 33.0/38.0
FF08A230UNR 106.5×106.5×66.6 230 V a.c. 50/60 10/8.0 16/21 33.0/38.0
FF08D12UN 106.5×106.5×53.6 12 V d.c. 2.0 16 30.0
FF08D12UNR 106.5×106.5×53.6 12 V d.c. 2.2 23 30.0
FF08D24UN 106.5×106.5×53.6 24 V d.c. 2.0 16 30.0
FF08D24UNR 106.5×106.5×53.6 24 V d.c. 2.2 23 30.0
FF08D48UF 106.5×106.5×53.6 48 V d.c. 3.0 12 35.5
FF08GA115UF 106.5×106.5×79.5 115 V a.c. 50/60 12/10 21/26 37.0/42.0
FF08GA115UNR 106.5×106.5×63.7 115 V a.c. 50/60 12/9.0 16/20 33.5/38.0
FF08GA230UF 106.5×106.5×79.5 230 V a.c. 50/60 12/11 21/26 37.0/42.0
FF08GA230UNR 106.5×106.5×63.7 230 V a.c. 50/60 12/10 16/20 33.5/38.0
FF08GD24UN 106.5×106.5×77.1 24 V d.c. 15 50 59.0
FF08GD24UNR 106.5×106.5×77.1 24 V d.c. 17 60 59.0
FF08GD48UF 106.5×106.5×77.1 48 V d.c. 17 48 58.5
FF12A115UF 150x150x73.2 115 V a.c. 50/60 16/15 45/50 46.0/49.0
FF12A115UFR 150x150x73.2 115 V a.c. 50/60 16/15 47/52 46.0/49.0
FF12A115UN 150x150x73.2 115 V a.c. 50/60 19/17 67/79 40.0/44.0
FF12A115UNR 150x150x73.2 115 V a.c. 50/60 19/17 60/70 40.0/44.0
FF12A230UF 150x150x73.2 230 V a.c. 50/60 18/17 45/50 49.0/49.0
FF12A230UFR 150x150x73.2 230 V a.c. 50/60 18/17 47/52 48.0/54.0
FF12A230UN 150x150x73.2 230 V a.c. 50/60 18/16 67/79 40.0/44.0
FF12A230UNR 150x150x73.2 230 V a.c. 50/60 18/16 60/70 40.0/44.0
FF12A24UF 150x150x73.2 24 V a.c. 50/60 15/15 39/44 46.0/49.0
FF12A24UFR 150x150x73.2 24 V a.c. 50/60 15/15 50/52 46.0/49.0
FF12D24UN 150x150x73 24 V d.c. 7.4 47 42.5
FF12D24UNR 150x150x73 24 V d.c. 7.4 64 42.5
FF12D48UN 150x150x73 48 V d.c. 8.6 47 42.5
FF12D48UNR 150x150x73 48 V d.c. 8.6 64 42.5
FF13PA115UF 203.9×203.9×95.5 115 V a.c. 50/60 19/18 100/110 46.0/49.0
FF13PA115UFR 203.9×203.9×95.5 115 V a.c. 50/60 18/18 100/110 46.0/49.0
FF13PA115UN 203.9×203.9×95.5 115 V a.c. 50/60 16/15 110/130 40.0/44.0
FF13PA115UNR 203.9×203.9×95.5 115 V a.c. 50/60 20/18 110/135 40.0/44.0
FF13PA230UF 203.9×203.9×95.5 230 V a.c. 50/60 18/18 100/110 46.0/49.0
FF13PA230UFR 203.9×203.9×95.5 230 V a.c. 50/60 18/18 100/110 46.0/49.0
FF13PA230UN 203.9×203.9×95.5 230 V a.c. 50/60 19/17 110/130 40.0/44.0
FF13PA230UNR 203.9×203.9×95.5 230 V a.c. 50/60 19/18 110/135 40.0/44.0
FF13PD24UN 203.9×203.9×95.3 24 V d.c. 8.2 100 42.0
توضیحات

Fan filter in IP54 standard version. Available also in IP55 version

نظرات (0)

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review ““FF” series, standard with fan”