شرکت الکترو پارتکس با سالها تجربه در زمینه واردات محصولات مختلف از بهترین شرکت های دنیا فعالیت خود را در زمینه برق و الکترونیک به درصد بالایی از کیفیت رسانده است

فروشگاه

,

Standard fans Nmb, a.c. axial fans

Model

Dimensions
mm

UN
V

f
Hz

P
W

Q
m3/h

LpA
dB(A)
3110MS 10WB30B00 80x80x25 Ball Bearing 100 V a.c. 50/60 8.0/6.5 34/41 24.0/31.0
3110MS 12WB30 80x80x25 Ball Bearing 115 V a.c. 50/60 8.0/6.5 34/41 24.0/31.0
3110MS 23WB30 80x80x25 Ball Bearing 230 V a.c. 50/60 7.5/6.5 34/41 24.0/31.0
3110MS 24WB30 80x80x25 Ball Bearing 240 V a.c. 50/60 7.5/6.5 34/41 24.0/31.0
3115PS 12WB30 80x80x38 Ball Bearing 115 V a.c. 50/60 9.0/7.0 45/54 31.0/33.0
3115PS 23TB30A 80x80x38 Ball Bearing 230 V a.c. 50/60 10/8.0 45/54 33.0/38.0
3115PS 23WB10 80x80x38 Ball Bearing 230 V a.c. 50/60 6.0/5.0 30/38 23.0/26.0
3115PS 23WB20 80x80x38 Ball Bearing 230 V a.c. 50/60 7.0/6.0 38/44 30.0/34.0
3115PS 23WB30 80x80x38 Ball Bearing 230 V a.c. 50/60 10/8.0 45/54 31.0/33.0
3610PS 10TB30B00 92x92x25 Ball Bearing 100 V a.c. 50/60 13/10 48/58 33.5/38.0
3610PS 12TB30 92x92x25 Ball Bearing 115 V a.c. 50/60 12/9.0 48/59 33.5/38.0
3610PS 12WB30A00 92x92x25 Ball Bearing 115 V a.c. 50/60 12/9.0 48/59 33.5/38.0
3610PS 23TB10A 92x92x25 Ball Bearing 230 V a.c. 50/60 7.0/6.0 28/35 22.0/26.0
3610PS 23TB20A 92x92x25 Ball Bearing 230 V a.c. 50/60 7.0/6.0 36/48 30.0/35.0
3610PS 23TB30 92x92x25 Ball Bearing 230 V a.c. 50/60 13/10 48/59 34.0/39.0
3610PS 23WB30A00 92x92x25 Ball Bearing 230 V a.c. 50/60 13/10 48/59 34.0/39.0
3610PS 24TB30 92x92x25 Ball Bearing 240 V a.c. 50/60 13/10 48/59 34.0/39.0
4710PS 10TB20B00 119x119x25 Ball Bearing 100 V a.c. 50/60 8.0/7.0 84/90 29.0/30.0
4710PS 12TB20 119x119x25 Ball Bearing 115 V a.c. 50/60 8.0/7.0 84/90 29.0/30.0
4710PS 12TB3A 119x119x25 Ball Bearing 115 V a.c. 50/60 14/11 108/120 34.0/38.0
4710PS 23TB20 119x119x25 Ball Bearing 230 V a.c. 50/60 9.0/8.0 84/90 29.0/30.0
4710PS 23TB20AS1 119x119x25 Ball Bearing 230 V a.c. 50/60 9.5/8.8 78/78 24.0/24.0
4710PS 23TB30A 119x119x25 Ball Bearing 230 V a.c. 50/60 14/11 108/120 34.0/38.0
4710PS 23TB30AS1 119x119x25 Ball Bearing 230 V a.c. 50/60 14/11 90/108 29.0/34.0
4710PS 23TB3A 119x119x25 Ball Bearing 230 V a.c. 50/60 14/11 108/120 34.0/38.0
4715FS 12WB5A 119x119x38 Ball Bearing 115 V a.c. 50/60 18/15 144/174 40.0/44.0
4715FS 23TB5A 119x119x38 Ball Bearing 230 V a.c. 50/60 16/14 158/187 38.0/45.0
4715FS 23WB5A 119x119x38 Ball Bearing 230 V a.c. 50/60 17/15 144/174 40.0/44.0
4715MS 12TB10 119x119x38 Ball Bearing 115 V a.c. 50/60 6.0/5.5 78/84 27.0/28.0
4715MS 12TB20 119x119x38 Ball Bearing 115 V a.c. 50/60 7.0/7.0 120/114 32.0/30.0
4715MS 12TB30 119x119x38 Ball Bearing 115 V a.c. 50/60 11/10 138/150 34.0/37.0
4715MS 12TB5A 119x119x38 Ball Bearing 115 V a.c. 50/60 15.5/14.5 150/174 37.0/41.0
4715MS 12WB5AK 114x114x38 Ball Bearing 115 V a.c. 50/60 16/15 150/174 37.0/41.0
4715MS 23TB10 119x119x38 Ball Bearing 230 V a.c. 50/60 6.5/6.0 78/84 27.0/28.0
4715MS 23TB10D00 119x119x38 Ball Bearing 230 V a.c. 50/60 6.5/6.0 78/84 27.0/28.0
4715MS 23TB20 119x119x38 Ball Bearing 230 V a.c. 50/60 7.5/7.5 120/114 32.0/30.0
4715MS 23TB20D 119x119x38 Ball Bearing 230 V a.c. 50/60 7.5/7.5 120/114 32.0/30.0
4715MS 23TB30 119x119x38 Ball Bearing 230 V a.c. 50/60 12/11 138/150 34.0/37.0
4715MS 23TB50A00 119x119x38 Ball Bearing 230 V a.c. 50/60 15/14 150/174 37.0/41.0
4715MS 23TB50NA0 119x119x38 Ball Bearing 230 V a.c. 50/60 15/14 160/195 37.0/41.0
توضیحات

Sleeve or ball a.c. axial fans, sizes from 60x60mm up to 172x150mm

نظرات (0)

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “Standard fans Nmb, a.c. axial fans”